Błędy w doborze elementów i w montażu  instalacji PV

Zainteresowanie posiadaniem własnego źródła energii elektrycznej znacznie wzrosło w ostatnich latach. Powodów jest wiele – nieuchronne podwyżki cen energii elektrycznej, popularyzacja stosowania pomp ciepła i klimatyzacji oraz  rozwój technologii magazynowania energii. Niebagatelną rolę odgrywa również system dotacji  na poziomie lokalnym i ogólnopolskim (Czyste powietrze, Mój prąd), podnoszący atrakcyjność przedsięwzięcia.

Tak duży popyt na usługi montażu instalacji PV  skutkuje niejednokrotnie  zatrudnianiem niedoświadczonych i nierzetelnych wykonawców, co wydatnie  zwiększa ryzyko występowania błędów montażowych, a nawet błędów w doborze elementów  instalacji.

Podstawowe błędy w doborze elementów instalacji:

Niewłaściwy dobór:

 • mocowań instalacji do dachu,  powodujący zniszczenie poszycia dachu i powstanie  trudnych do usunięcia nieszczelności.
 • przekrojów kabli DC i AC- zastosowanie zaniżonych przekrojów, powodujące straty mocy
 • Złączek kabli DC, powodujący zagrożenie pożarowe
 • Zabezpieczeń przeciwprzepięciowych, nieuwzględniający odległości od instalacji odgromowej, rodzaju poszycia dachu oraz najczęściej spotykany błąd to nieuwzględnienie odległości pomiędzy panelami, a falownikiem, której graniczna wartość wynosi 10 m. Po przekroczeniu tej wartości należy stosować zabezpieczenie przeciwprzepięciowe równolegle przy falowniku i panelach PV.

Podstawowe błędy w montażu:

 • Wpływające na zmniejszenie wydajności instalacji:
  • Nie uwzględnienie  przeszkód powodujących zacienienie, paneli w trakcie pracy,
 • Układanie paneli  w jednym szeregu jednocześnie  w pionie i w poziomie, lub pod różnym kątem względem siebie,

(Zastosowanie optymalizatorów niweluje  po części powyższe problemy, ale nie jest to rozwiązanie chętnie stosowane przez Instalatorów, ze względu na   wzrost kosztów  wykonania instalacji)

  • Niewłaściwa konfiguracja falownika.
 • Powodujące zagrożenie pożarowe:
  • Niewłaściwie  zaciśnięte  złączki kabli DC,
  • Prowadzenie kabli bezpośrednio po  drewnianej konstrukcji dachu lw  przewodach kominowymi w sąsiedztwie przewodów dymnych,
  • Przejście kabli DC  po ostrych krawędziach bez osłon zabezpieczających przed przetarciem izolacji,
  • Niezachowanie granicznych odległości wymaganych przy montażu falownika, od innych elementów czy ścian,
  • Montaż falownika i skrzynki zabezpieczeń bezpośrednio na drewnianych elementach konstrukcji.
 • Niewłaściwy montaż instalacji może być również  powodem utraty gwarancji na wykorzystane  podzespoły, jak również  może skutkować zakwestionowaniem zasadności wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, w razie powstania szkody.