Puntem wyjścia dla naszej działalności jest doradztwo w zakresie instalacji fotowoltaicznej w taki sposób aby w pełni spełnić oczekiwanie klienta.

Zadowolenie i komfort użytkownika jest naszym mottem przewodnim.

Wybór optymalnego rozwiązania – krok po kroku

 • Wielkość instalacji
 • Wybór podstawowych elementów instalacji – panele PV i falownik
 • Miejsce posadowienia
 • Optymalizacja ułożenia paneli i miejsca montażu falownika
 • Obliczenie kosztów inwestycji
 • Przedstawienie dostępnych form dofinansowania
 • Kalkulacja opłacalności przedsięwzięcia.
 • Podpisanie umowy
 • Dostawa urządzeń
 • Montaż
 • Pomiary kontrolne
 • Przygotowanie wniosku o podłączenie   do sieci
 • Przygotowanie stosownych wniosków w sprawie dopłat
 • Uruchomienie instalacji
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Jak to działa?

Instalacja fotowoltaiczna (PV)  służy do wyprodukowania prądu wykorzystując do tego energię słoneczną.  Na typową instalację składają się: panele fotowoltaiczne, falownik (inaczej inwerter), okablowanie  i zabezpieczenia elektryczne. Ogniwa  fotowoltaiczne,   będące  elementarną częścią paneli  pochłaniają fotony (czyli elementarne cząstki światła) i przetwarzają go w prąd elektryczny. Co ważne, wynikiem tej zamiany jest prąd stały, który dopiero później zostaje zamieniony w prąd zmienny, którego parametry elektryczne są zgodne z parametrami sieci energetycznej. Tak  przekształcona energia będzie się nadawać do zasilania urządzeń elektrycznych w domu, firmie czy instytucji publicznej. Za przekształcenie prądu stałego na zmienny odpowiada falownik (inwerter solarny), który jest kolejnym elementem instalacji. Wyprodukowaną  energię elektryczną zużywamy na bieżąco, a ta która nie zostaje zużyta – magazynowana jest w sieci, a później zużywana w okresie kiedy nasze zapotrzebowanie jest większe od naszej produkcji np.  nocą lub zimą. Do obliczenia zużytej i zmagazynowanej energii służy dwukierunkowy licznik energii, który Dostawca Energii  wymieni na swój koszt. Do kontroli  takiej instalacji  fotowoltaicznej może posłużyć specjalna aplikacja , za pomocą której możesz kontrolować zużywanie i magazynowanie energii za pośrednictwem komputera lub  nawet smartfonu.  Dodatkowo pomocą usługą oferowaną przez Tauron Dystrybucja  jest bezpłatna usługa e-licznik, umożliwiająca on-line śledzenie zużycia energii.

 

Rodzaje instalacji fotowoltaicznych

 • Instalacja on-grid jest najbardziej popularnym typem instalacji – jest podłączona do sieci i oddaje do niej nadwyżki energii (nadwyżki odbierane są z sieci w dowolnym momencie do zużycia na własne potrzeby). W przypadku utraty zasilania z sieci instalacja wyłącza się automatycznie (jest to konieczne zabezpieczenie). W Polsce instalacje typu on-grid to ekonomicznie najbardziej opłacalne rozwiązanie.
 • Instalacja off-grid nie jest podłączona do sieci. Nadwyżki energii są z reguły magazynowane w akumulatorach i wykorzystywane w dowolnym momencie. Tego typu instalacje są zdecydowanie droższe od instalacje typu on-grid. Taka instalacja obecnie jest wykorzystywana jedynie w sytuacji braku dostępu do sieci elektroenergetycznej.
 • Instalacja hybrydowa, które są połączeniem instalacji on-grid i off-grid, w Polsce zaczynają się cieszyć coraz większym zainteresowaniem. Ich cena jest wyższa, jednak do głównych zalet takiego rozwiązania jest możliwość wyboru: czy nadwyżkę energii chcemy zmagazynować w sieci (do wykorzystania przez rok od daty produkcji energii), czy też w akumulatorze. Ten system swoje zastosowanie znajdzie tam, gdzie zdarzają się częste i długie przerwy w dostawie energii elektrycznej. W Polsce jest bardzo wiele miejsc, w których mieszkańcy często maja przerwy w dostawach prądu przez zakład energetyczny. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, instalacja hybrydowa potrafi się automatycznie przełączyć z zasilania sieciowego, na zasilanie z akumulatorów.

Gdzie zamontować panele?

Przy ustalaniu  miejsca posadowienia instalacji należy wziąć pod uwagę szereg uwarunkować, a przede wszystkim  wyeliminować miejsca podlegające zacienieniu przez np. elementy dachu, czy sąsiadujące drzewa, budynki. Taką analizę należy przeprowadzić, pamiętając o innym  kącie padania promieni słonecznych w różnych porach roku.

Najwyższą sprawność i moc modułów fotowoltaicznych osiąga się, ustawiając je tak, żeby ich powierzchnia czynna była skierowana w stronę słońca. Najkorzystniejsze jest skierowanie paneli na południe i pochylenie ich pod kątem 30-40° do poziomu, a im większa jest odchyłka od tej pozycji, tym mniej produkowanej energii. Jednak nawet przy ustawieniu paneli w kierunku południowo-wschodnim lub południowo-zachodnim i pochyleniu w granicach 25-55° uzysk energii jest wciąż zadowalający – stanowi 90-95% maksymalnego. Jeżeli panele są skierowane na wschód albo zachód, to w zakresie nachylenia od 25 do 40° otrzymuje się 80-85% energii możliwej do pozyskania przy ustawieniu optymalnym. Najmniej korzystna sytuacja, pomijając oczywiście skierowanie paneli na północ (instalowanie ich w takim położeniu mija się z celem), Duże znaczenie dla wydajności instalacji ma zanieczyszczenie (np. zaśnieżenie) paneli. Minimalny kąt pochylenia zapewniający ich względną czystość to 20°.

Jakiej wielkości instalacja?

Najlepszym   wyznacznikiem  wielkości instalacji jest przyrównanie wielkości instalacji  do wielkości rocznego zużycia energii. Zużycie 1 000 kWh = 1,2 kWp dla instalacji o optymalnym ustawieniu tzn. panele ustawione pod kątem 30 st. w kierunku południowym. Inne usytuowanie paneli należy przeanalizować indywidualnie. Instalacja musi być dopasowana do potrzeb Odbiorcy. Nie ma sensu aby przewymiarować instalacje ponad zapotrzebowanie ponieważ w systemie Prosument, czyli połączeniu Producenta z Konsumentem energii takie rozwiązanie jest niewłaściwe. Przewymiarowanie instalacji  zwiększa koszty inwestycji, a co za tym idzie wydłuża okres zwrotu inwestycji. Polskie ustawodawstwo określające zasady rozliczeń  pomiędzy Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD), a Prosumentem wynikające z ustawy o OZE mówi jasno, że wprowadzone do sieci nadwyżki przez Prosumenta muszą zostać rozliczone w okresie 2 lat. Po tym czasie niewykorzystanie nadwyżki zostają skasowane, a Prosumentowi nie przysługuje żadna rekompensata z tego tytułu. Dodatkową ważną informacją jest maksymalna wielkość instalacji. Ze względu na zasady systemu Prosument, najbardziej korzystnym jest budowa instalacji  o mocy do 10 kWp, ze względu na niższe „opłaty” za magazynowanie energii.

Finansowanie

Kredyt:
 • Program Czyste Powietrze
 • BOŚ
Dofinansowanie
 • Mój Prąd
 • Ulga termomodernizacyjna (podatek od osób fizycznych)
 • Programy lokalne np. Gmina z dobrą energią
 • Leasing (dotyczy firm)